α

Mig Wire for welding

  General Information   Dimension & Tensile Strength
  Specification of Winding & Packing   Spool Dimension   Inquiry
Spool Dimension
Winding Capa.
lbs(kg)

Dimension (mm)

A

B

C

D

E

F

G

10(5) 7.83 (199) 2.16 (55) 4.13 (105) 1.77 (45) 2.05 (52) 0.45 (11.4) 1.75 (44.5)
30(12.5)
33(15.0)
11.0 (279) 4.02 (102) 7.13 (181) 3.50 (89) 2.05 (52) 0.45 (11.4) 1.75 (44.5)