α

Cold heading Wire

  General Information   Grade
 Tolerance, Ovality & Allowance of Pitch Depth   Mechanical Properties   Packing   Inquiry
Mechanical Properties
Condition Grade Diameter
mm
Tensile Strenght
N/
Reduction of Area
%
Elongation
%
Annealed
(A Class)
XM 7 Max.2.00 480 - 630 Min.70 Min.30
Min.2.01 440 - 590 Min.40
304, 304J3(304HC) Max.2.00 560 - 710 Min.30
Min.2.01 510 - 660 Min.40
305 Max.2.00 530 - 680 Min.30
Min.2.01 490 - 640 Min.40
316 Max.2.00 560 - 710 Min.20
Min.2.01 510 - 660 Min.30
Cold-drawn
(B Class)
XM 7 Max.2.00 500 - 680 Min.65 Min.20
Min.2.01 450 - 630 Min.25
304, 304J3(304HC) Max.2.00 580 - 760 Min.20
Min.2.01 510 - 660 Min.25
305 Max.2.00 560 - 740 Min.20
Min.2.01 510 - 690 Min.25
316 Max.2.00 580 - 760 Min.10
Min.2.01 530 - 710 Min.20
430 Max.2.00 500 - 700 -
Min.2.01 450 - 600 Min.10