α

Cold heading Wire

  General Information   Grade
 Tolerance, Ovality & Allowance of Pitch Depth   Mechanical Properties   Packing   Inquiry
Tolerance, Ovality & Allowance of Pitch Depth
Diameter
mm
Tolerance
mm
Ovality
mm
Allowance of Pitch Depth
mm
0.80 - 3.00 +0, -0.025 Max.0.013 Max.0.03
3.01 - 3.50 +0, -0.030 Max.0.015
3.51 - 5.50 Max.0.04
5.51 - 6.00 Max.0.05
6.01 - 9.00 +0, -0.04 Max.0.020